Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

CERTIFIKÁTY SPOLOČNOSTI FRANCHI & KIM

Spoločnosti Franchi&Kim bol udelený certifikát UNI EN ISO 14001 – Enviromentálny systém.

POLITIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na základe certifikátu, ktorý bol spoločnosti vydaný v novembri 2002, Franchi&Kim definuje a garantuje dodržiavanie environmentálnych zásad a zaväzuje sa:

  • Dodržiavať všetky regionálne a národné zákony a nariadenia za účelom ochrany prírody.
  • Pomocou globálnej analýzy monitorovať materiálne a energetické toky, ktoré by mohli ovplyvniť životné prostredie, aby sa zmenšili riziká životného prostredia a predchádzalo sa jeho znečisťovaniu.
  • Zlepšiť efektivitu životného prostredia redukciou akéhokoľvek možného znečistenia, ktoré vzniká pri náhodných skládkach s nebezpečnými látkami.
  • Znižovať negatívne dopady na životné prostredie a to prostredníctvom výskumu nových technických riešení ako aj meraní na predchádzanie znečistenia.
  • Informovať ľudské zdroje o rizikách znečistenia, tak aby si boli vedomí o ich dopadoch a povzbudila sa tak zodpovednosť k životnému prostrediu.
  • Upravovať a rozširovať tieto zásady medzi zamestnancami kontrolou a písomnými dokumentmi, a medzi zákazníkmi a ostatnými užívateľmi pomocou internetovej stránky www.franchi-kim.it.

Franchi&Kim sa zaväzuje dodržiavať tieto predpisy a prevádzať ich do svojich cieľov, aby sa neustále zlepšovali zásady životného prostredia s dlhodobou a pravidelnou aktualizáciou programu ochrany životného prostredia.

Franchi-Kim

POLITIKA KVALITY

Franchi&Kim považuje zásady kvality za základ, aby mohla plniť trhové požiadavky a vyhovieť zákazníkom. Naším hlavným cieľom, ktorý je podporovaný moderným riadením orientovaným na nové investície, je zlepšenie kvality výrobkov, výskum optimálnej kvality/pomerov cien a dodávanie kompletného kvalitného servisu a starostlivosť o zákazníkov.

Dlhodobá práca v súlade s nariadeniami kvality umožnila značke Franchi & Kim získať certifikát kvality UNI EN ISO 9001 v roku 1997.

Značka Franchi & Kim vybrala kvalifikovaný personál a vhodné zariadenia aby mohla zaručiť konformitu aktivít manažmentu; plnenie, kontrolu a produkciu podľa zásad kvality; podporiť neustále zlepšovanie, výskum a vývoj nových produktov a vždy inovatívne technológie.

Franchi&Kim Košice
Náterové hmoty pre priemysel a stavebníctvo
EtiketyFranchi&Kim Košice
video prezentácia

Predstavujeme Vám spoločnosť FRANCHI&KIM SpA zaoberajúcu sa vývojom a výrobou priemyselných a stavebných farieb s viac ako 30 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

 

FRANCHI & KIM Slovakia, spol. s r.o.
Textilná 1, Košice - mestská časť nad Jazerom

Tel.: + 421 55 72 99 151
E-mail: info@fkic.sk

kontakt na nás