Segment
Substrát
Druh
Typ
Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

Striekacie plniče

ACRIFILLER
2K, akrylová báza, brúsiteľný, plniaci základ na prelakovanie a priemyselné auto ...
MONIFILLER
1K, nitroakrylová báza, brúsiteľný, plniaci základ na prelakovanie a priem ...
PRIMOZIN FONDO EPOX
Základný 2K zinkofosfátový náter - epoxipolyamid - vysoká chemická odolnosť. ...