Segment
Substrát
Druh
Typ
Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

Transparentné laky

ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO
2K, akrylová báza, vysoko odolný lak proti škrabancom na prelakovanie.