Segment
Substrát
Druh
Typ
Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

Interierové

JOKER
Umývateľná, paropriepustná farba na vnútorné použitie, s vysokou krycou schopnos ...
UNICA
Paropriepustná farba na vnútorné použitie, s vysokou krycou schopnosťou, ...