Segment
Substrát
Druh
Typ
Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

Fasádne

DECORO
Umývateľná, paropriepustná farba na vnútorné použitie, s vysokou krycou schop ...
MURALPIU´
Vysoko umývateľná, paropriepustná farba na vnútorné a vonkajšie použitie, s vyso ...