Segment
Substrát
Druh
Typ
Špecializovaný predajca
náterových hmôt pre priemysel a stavebníctvo

Penetračné

ACRIFIX
Vodouriediteľný penetračný náter akrylátový INTERIÉR
IMPRIMATE VOC TRS
Rozpúšťadlový penetračný náter EXTERIÉR